Modele de jurnale facute de mana

V? invit s?-l descoperi?i. Lua?i un Penel ?i schi?a?i. Nu va fi suficient. Lua?i un creion ?i m?zg?li?i toate liniile din lume. Nu vor fi de ajuns. Pallady a fost un esprit, un talent. V? invit, a?adar, la lectura jurnalului s?u. Pallady scriind. Jurnale, Scrisori, Însemn?ri. Luni [8 Decembrie] modèle ora 10 în Cartea po?tal? DIN 6 octombrie, Matisse, c?ruia i-am scris c? mai ales desenez, ími spune: >…

Eu cred tocmai contrariul. Desenul ISI poate fi suficient… În timp ce Culoarea f?r? desen r?mâne un lucru nevertéat… des délits. Dezgustul apare, e inevitabil. Desp?r?irea de Lumea în mijlocul c?ruia artistul putea exista f?r? ajust?ri dureroase ALE fiin?ei persist?. CEI mai talenta?i dintre oameni au ?i o Memorie Bun?. R?mân leg?turile cu plafal?i.

Se tr?iesc dramele unor dispari?ii pe care Pallady însu?i le noteaz? în Jurnal. O eviden?? a dezam?girilor pe care Via?a le preg?te?te. ?i, de la un punct Fix încolo, un destin Care îndoaie, covâr?e?te, spintec?. La fel de fragmenter ?i ciuntite am ales ?i citatele: mai bine dute la Scoala si lasa aparatele, o s? te ajute mai. mult Scoala, Crede ma!!!!!! Numa bine! Publicat la Editura Compania în 2008, Într-o edi?ie îngrijit? de Dana Cri?an, colec?ia de note, Însemn?ri ?i Jurnalul DIN 1941 compun un Portret destul de detaliat, chiar Dac? nu unul complet: coresponden?a cu Matisse se p?streaz? în colec?iile franceze. Chiar ?i a?a, Jurnalul acesta r?mâne pana azi, Dincolo de tablourile vente, o m?rturie necesar?, obligatorie. Echilibrul se men?ine. Copacii înc? nesfârteca?i DIN Ci?migiu pozeaz?. Nu mai sunt modelele DIN Paris, nu mai Sitiera întâlnirile de la les deux Magots ?i nu mai Sitiera desenele PE ?erve?ele, în cerneal? ?i cafea. R?mân Concluziile, credin?ele, convingerile, principiile celuJe Care s-a inuite ca artiste: Pingback: lec?ii de via?? ?i îndrum?ri de la Nichita St?nescu în volume “Amintiri din prezent”-24 pH Arte de rulet? ?ti ceva? Functioneaza metoda martingale? Parisul Personal: autobiografie urban?, George Banu lasati dracu.

Comments are closed.